Příspěvek pojišťoven | Neinvazivní prenatální vyšetření Panorama test

Příspěvek pojišťoven

PANORAMA™ test není hrazený z veřejného pojištění, u některých pojišťoven ale můžete čerpat příspěvek na toto vyšetření:

Jak získat příspěvek?
Nechte si vystavit fakturu za test (vystavuje Bioptická laboratoř s.r.o. nebo ošetřující gynekolog - podle toho, komu jste za test platili). Fakturu doložte pojišťovně.