Rizika výkonu, neočekávaných nálezů, neinformativního výsledku | Neinvazivní prenatální vyšetření Panorama test

Rizika výkonu, neočekávaných nálezů, neinformativního výsledku

Jediné riziko výkonu nastává při odběru krve, kdy ojediněle může v místě vpichu jehly dojít ke vzniku modřiny nebo zcela výjimečně k zánětu.

Výsledky tohoto testu mohou být v některých případech zkresleny či není možné výsledek vůbec získat. Jedná se o situace, kdy sama těhotná má chromosomální odchylku (tuto situaci dokážeme na rozdíl od jiných NIPT testů odlišit) nebo pokud je test proveden v časném stádiu těhotenství, kdy ještě není v krvi matky dostatek volné DNA plodu. Výsledek může být ovlivněn také vzácnou kombinací chromosomálních odchylek (např. chimerismus, mikroduplikace, mikrodelece). Výsledky testu mohou být dále zkresleny přítomností cizí DNA, pokud je těhotná po transfúzi krve nebo po transplantaci kmenových buněk.

Panorama™ test jako jediný z neinvazivních testů v současné době odhalí triploidii plodu (tři úplné sady chromosomů místo dvou) a poradí si s relativně častým syndromem mizejícího dvojčete. Vyšetření je možné úspěšně vyhodnotit již při přítomnosti fetální DNA nad 2,8% na rozdíl od ostatních NIPT testů, které pracují se vzorky s fetální DNA nad 4%. Některé dostupné testy fetální frakci dokonce vůbec nehodnotí.

Čtěte dále