Instrukce k provedení testu PANORAMA™ | Neinvazivní prenatální vyšetření Panorama test

Instrukce k provedení testu PANORAMA™

Vyplňte v dolní části na INFORMOVANÉM SOUHLASU  žádanku (nejlépe ve 2 provedeních, jedno si ponechá klinický genetik, druhé donese těhotná později k náběru, nebo propisovací originál)
Pošlete těhotnou s INFORMOVANÝM SOUHLASEM na některé z těchto pracovišť
Objednejte si těhotnou s podepsaným INFORMOVANÝM SOUHLASEM den před svozem Bioptické laboratoře, či v den svozu ráno.
S aktuálním USG vyplňte žádanku  a naberte krev do obou zkumavek 2x10ml
Podepsaný INFORMOVANÝ SOUHLAS, žádanku + plné zkumavky pošlete svozem do Bioptické laboratoře

Sety k odběru Vám pošleme na vyžádání svozem.