Informace pro lékaře | Neinvazivní prenatální vyšetření Panorama test

Informace pro lékaře

Bioptická laboratoř s.r.o. v současné době nabízí neinvazivní vyšetření nejčastějších aneuploidií a mikrodelečních syndromů u plodu z krve těhotné ženy.

Panorama™ test se od ostatních NIPT testů podstatně liší.

Jako jediný je založen na cíleném SNP sekvenování, což mu umožňuje odlišit volnou DNA plodu a volnou DNA matky.

Umí detekovat syndrom mizejícího dvojčete, triploidii, některé genetické odchylky u těhotné ženy a zvládne pracovat s fetální frakcí již od 2,8%. Jak vyšetření aneuploidií, tak mikrodelečních syndromů jsou klinicky validována a Panorama™ test má CE-IVD certifikaci.

To vše zajišťuje nejpřesnější a nespolehlivější výsledky na poli neinvazivní prenatální diagnostiky současnosti!