Postup při odběru vzorku | Neinvazivní prenatální vyšetření Panorama test

Postup při odběru vzorku

Jedná se o běžný odběr krve ze žíly těhotné, kdy se odebírá celkem 20ml krve do zkumavek Cell Free DNA značky Streck. Zkumavku je po odběru nutné promíchat jemným otáčením (osm až desetkrát). Vzorek je poté třeba uchovat při pokojové teplotě a optimálně do 48 hodin dopravit do naší laboratoře.

Čtěte dále